Beveiligingsadviezen

Veiligheid adviezen dag en nacht reizen

Draisine rijden moet leuk zijn. Gelieve de volgende opmerkingen te volgen:

 • Zorg ervoor dat u de instructies van het personeel volgt!
 • Kinderen die jonger dan 14 jaar zijn moeten begeleid worden door een volwassen persoon!
 • De normale verkeersregels zijn van toepassing op de spoorwegovergangen! Daarom hier bijzonder voorzichtig zijn. Hoewel u de spoorweg gebruikt, gelden de normale verkeersregels dit is van toepassing op die kruisingen waar u het normale straten verkeer kruist. In feite, heeft het verkeer hier recht van overpad en voorrang. Ook in het veld, bos en economische routes.
 • Bij een stopbord altijd stoppen! Op wegen met meer verkeer is het verplicht om te stoppen bij het stopbord. Men mag niet eerder doorrijden wanneer er zich geen straten verkeer in de directe omgeving bevind of de kruising naderd.
 • Gedrag (verkeerslichten). Op gevaarlijke kruispunten zijn verkeerslichten aanwezig voor uw veiligheid. De activering wordt automatisch gedaan door de Draisine ongeveer 30 m voor de weg. De reis kan alleen doorgaan als de rit op de Draisine is vrijgegeven door het groene signaal. Vervolgens zo snel mogeljk de weg oversteken. Niet stoppen, omdat het circuit afhankelijk van de tijd is. In geval van storingen van de verkeerslichten voor het stopbord stoppen. Is er geen verkeer in aantocht dan zo snel mogelijk de kruising oversteken.
 • Het verkeerlicht aan de bruchstrasse( houthandel in Extertal bosingfeld) schakelt niet automatisch.
  Ca. 6 m, voor de overgang is een slagboom geplaats.
  Voor het openen van de slagboom moet een persoon van een draisinenbezetting, deze slagboom openen, zodat maximaal 3 draisinnen voorzichtig in het gebied tussen overgang en slagboom opgesteld kunnen worden.daarna de slagboom weer sluiten.
  De persoon welke de slagboom geopend had, moet nu de drukschakelaar aan het verkeerslicht ca.6 sec ingedrukt houden.
  Zodra“Groenlicht“ voor de draisinen zichtbaar is, kunnen de draisinen de baanovergang passeren
  Blijft wel dat men altijd op het naderende verkeer moet letten!
  De persoon welke voordien het verkeerslicht bediend heeft, opent nu op de andere zijde van de overgang de slagboom en laat de max 3 draisinen passeren en sluit nadien de slagboom.
 • Niet drinken en rijden! Deze spreuk geldt ook voor het gebruik van een Draisine. Personen welke alcohol hebben genuttigd of dit van plan zijn behoren niet als bestuurder op een Draisine. Op de Draisine gelden dezelfde regels( limieten ) voor alcohol gebruik als in het normale verkeer!
 • De linker rijder is de bestuurder en leider. Beide rijders kunnen onafhankelijk remmen of aandrijving verzorgen. In gevaarlijke situaties, moet de linker bestuurder mondeling (b.v. "remmen!")gerichte actie nemen.
 • Zorg ervoor dat u samen met de andere aanwezige meerijders afspreekt welke snelheid het „beste“ is. Wanneer u voor andere Draisine te langzaam bent laat u dan inhalen op daarvoor aanwezige inhaalpunten op de route. Bent U de snellere verzoek dan aan de bemanning van de voor u rijdende draisine of u bij de eerstvolgende mogelijkheid mag inhalen.
 • Gematigd rijden gaat het beste! Maak van Uw Draisine rit geen wedstrijd, of provoceer een voor u rijdende Draisine om sneller te moeten! Voorkom aanrijdingen. Bij schade ben u verantwoordelijk! Wij behouden het recht als verhuurder om veroorzaakte schade op u te verhalen mocht dit het geval zijn.
 • Versteld u alstublieft geen wissels op de route. U doorkruist op uw route, mogelijk de volgende stations/halteplaatsen: Alverdissen, Bösingfeld, Krankenhagen en Rinteln zuid. Laat u de wissels zo liggen als dat ze s‘ochtens door onze medewerkers zijn ingesteld. Het zelfstandig verstellen van de wissel is niet alleen ergerlijk voor de na u komende mensen, het kan ook in bepaalde omstandigheden lijden tot gevaarlijke situaties waarbij persoonlijk letsel niet is uit te sluiten. Nader wissels dan ook altijd in wandeltempo!!
 • Op rustplaatsen of halteplaatsen waar u stopt, is het gewenst om de Draisine met het beschikbaar gestelde slot te vergrendelen, zodanig dat een andere partij geen gebruik kan maken van de Draisine. Bij ontvreemding van uw Draisine behouden wij ons het recht voor om de kosten van een nieuwe Draisine in rekening te brengen bij u.
 • Bescherm uzelf tegen de zon! Op uw reis door het Extertal, bent u blootgesteld aan de directe zon. Gelieve U te beschermen door een hoed, pet of iets dergelijks te dragen!
 • Gebruik altijd de veiligheidsriemen op de stoel! Alle personen moeten blijven zitten op hun plaatsen tijdens de reis. Rijders wijzigen of anders alleen bij stilstand van de draisine. Tijdens de reis, moet de passagiers op de bank de veiligheidsriemen vergrendelen.
 • Gebruik een geschikt kinderzitje voor kinderen! Het kinderzitje uit uw auto kan worden vastgezet met aanwezige veiligheidsgordels.
 • De wagen buiten het spoor niet verplaatsen! Dat zou de kunststof geleidingen aanzienlijk schaden.
 • Verdeel uw krachten goed op de route. Op de weg naar Alverdissen, blijft het spoor langzaam maar gestaag omhoog lopen. De weg terug naar Rinteln kan echter zeer gemakkelijk en snel terug gefietst worden. Overweeg dit in uw reisplanning.
 • Rijrichting verandering! Daar het niet tot botsingen komt tussen de Draisinen, is het voorgeschreven dat om 14.00 uur voor alle chauffeurs, ongeacht in welke sectie van de route het wagentje zich bevind, om de rijrichting te wijzigen. Dus u rijdt richting Alverdissen tot 14:00 uur daarna gaat u richting Rinteln.
 • Aansprakelijkheid. De vbe is aansprakelijk in het kader van de wet te garanderen dat de wagen en de reis niet met fouten onderworpen worden. De no-fault aansprakelijkheid gem. § 538 BGB echter in zijn geheel uitgesloten is. Het is ook niet aansprakelijk voor de dingen van de klant, die ze hebben verloren tijdens de rit met een Draisine. De klant is aansprakelijk voor het verlies van de Draisine of afzonderlijke onderdelen of accessoires, alsmede voor schade. Voor schade door een derde partij of als gevolg van een ongeval, is de klant aansprakelijk ook als de oorzaak niet kan worden vastgesteld.
Mehr zum Thema Draisinen